Màster Universitari en Medicina d’Urgències Emergències

DESCRIPCIÓ

Donat el nombre d’estudiants anualment diplomats de les nostres facultats de medicina i l’absència de reconeixement al nostre país com a especialitat mèdica oficial pel Ministeri d’Educació, Ciència i Innovació de la Medicina d’Urgències-Emergències, ens ha mogut a realitzar el present Màster Universitari en Medicina d’Urgències Emergències amb l’objectiu de realitzar un ensenyament-aprenentatge dirigida als professionals que desenvolupen o desenvoluparan la seua labor assistencial en l’àmbit de la Medicina d’Urgències-Emergències. Màximament quan l’actuació en tals situacions és, hui dia, un dels àmbits de major interés tant per als professionals de ciències de la salut, com per a la societat en general, donada la seua important demanda social.

CÀRRECS

Director

Luis Hernández Blasco Máster Universitari en Medicina d'Urgències Emergències professor Medicina Clínica UMH i doctor Hospital Alacant
HERNÁNDEZ
BLASCO,
LLUÍS

Professor Titular
lhernandez@umh.es
Tel: +34 965 91 94 49 i 96 523 37 90

Àrea: MEDICINA
Especialitat UNESCO: MALALTIES PULMONARS
Unitats: Medicina Clínica

Subdirector

Javier Fernández Sánchez Máster Universitari en Medicina d'Urgències Emergències Departament Medicina Clínica UMH imatge
FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ,
FRANCISCO JAVIER

Catedràtic
fj.fernandez@umh.es
Tel: +34 965 91 94 49 i 96 591 93 11

Àrea: MEDICINA
Especialitat UNESCO: AL·LÈRGIES
Unitats: Medicina Clínica
Claustre de la Universitat

Secretaria

GARCÍA
YAGO,
VERÓNICA BLANCA

Administrativa de la Facultat de Medicina de la UMH
veronica.garcia@umh.es
Tel: +34 965 91 95 26

GUARDIOLA
VILLA,
MARIA

Administrativa de la Facultat de Medicina de la UMH
maria.guardiola@umh.es
Tel: +34 965 91 94 44

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Llista d’admesos
Facultat de Medicina
Rama d’ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT
Modalitat: a distància
Places oferides: 26
Preu del crèdit (€):

Nombre de matrícules
1a: 39,27
2a: 62,79
3a: 62,79
4a: 62,79

Orientació: Professional
Pla: 2014
Website: mastermedurgencias.edu.umh.es
Blog Màster Universitari en Medicina d’Urgències-Emergències
Twitter Master's Degree in Emergency Medicine UMH icon
#MurgenciasUMH
El Màster en 2 minuts

Preinscripció matrícula UMH icona

DOCUMENTACIÓ OFICIAL DEL TÍTOL
SEGUIMENT I RENOVACIÓ DE L'ACREDITACIÓ
Estructura i resultats de qualitat del títol
PLA D'ESTUDIS

Crèdits ECTS: 120

Bàsiques Obligatòries Optatives Pràctiques Externes Treball Fi Màster
0 114 0 0 6
ASSIGNATURES
Matèria   Assignatura ECTS Tipus Curse/Semestre
1 2
A B A B
1r CURS-MÒDUL COMÚ
  4,5 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  7,5 Obligatòria      
  4,5 Obligatòria      
  4,5 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  4,5 Obligatòria      
  4,5 Obligatòria      
2n CURS-MÒDUL COMÚ
  4,5 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  6 Obligatòria      
  4,5 Obligatòria      
  4,5 Obligatòria      
  4,5 Obligatòria      
2n CURS-TREBALL FI DE MÀSTER
  6 Treball Fi Màster      
COMPETÈNCIES

Competències Generals

 • Diferenciar i distingir la Urgència de l’Emergència mèdica.
 • Conéixer i saber aplicar les Escales de Gravetat de les entitats nosològiques més freqüents l’emergència mèdica.
 • Adquirir actituds per a treballar en equip.
 • Adquirir habilitats de comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social. Saber comunicar males notícies mèdiques.
 • Adquirir habilitats de comunicació en situacions d’urgència i d’emergències mèdiques fora de l’hospital.
 • Conéixer els protocols d’actuació conjunta del SAMU – Policia Local, SAMU – Cos de Bombers; SAMU – Cos Nacional de Policia; SAMU – i ADIF (RENFE), SAMU – TRAM Alacant i SAMU – Aeroport El Altet.
 • Conéixer el protocol d’actuació coordinada per a la prevenció del suïcidi.
 • Conéixer la cadena de supervivència en situacions d’emergència mèdica.

Competències Específiques

 • Conéixer les pautes d’actuació per a establir el diagnòstic clínic correcte en les situacions clíniques d’Emergència més freqüents.
 • Conéixer el protocol d’actuació per a realitzar un correcte triage en situacions de catàstrofes o d’accidents amb múltiples víctimes.
 • Relacionar les actuacions terapèutiques amb el nivell de gravetat.
 • Conéixer i saber realitzar les Tècniques i els Procediments bàsics de l’actuació mèdica en el pacient crític.
 • Conéixer i saber aplicar el Protocol d’Actuació en el possible donant d’òrgans en asistolia, en l’atenció fora de l’hospital.
 • Conéixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en situacions d’emergència mèdica, tant en el mitjà extra hospitalari com en el mitjà hospitalari.
 • Conéixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del pacient crític adult.
 • Conéixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del pacient crític pediàtric.
 • Conéixer i saber aplicar les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat secundari del pacient crític adult.
 • Conéixer les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del politraumatizado greu.
 • Conéixer les pautes de recomanació d’actuació en el transport i trasllat primari del trauma amb lesió encefàlica o medul·lar.
 • Conéixer les pautes de recomanació d’actuació en situacions de catàstrofes.
 • Conéixer els protocols d’actuació en accidents amb múltiples víctimes.
 • Conéixer els protocols d’actuació en accidents amb síndrome d’aixafament.
 • Conéixer els protocols d’actuació en els accidents per agents físics.
 • Conéixer les conseqüències i el protocol d’actuació inicial en les situacions de risc NBQ (Nuclear-Biològic-Químic).
 • Conéixer el protocol d’actuació en el transport i trasllat primari de víctimes NBQ (Nuclear-Biològic-Químic).
 • Conéixer les noves formes de Bioterrorisme.
 • Reconéixer i saber tractar les arrítmies potencialment letals.
 • Conéixer i saber aplicar el concepte de malaltia terminal.
 • Conéixer els tipus de dolor i les escales d’avaluació.
 • Conéixer i saber aplicar el concepte de limitació de tractament de suport vital.
 • Conéixer els protocols de sede analgèsia en el pacient terminal fora de l’hospital, extra hospitalari.
 • Conéixer els principis bàsics de l’actual legislació i l’atenció integral al pacient.
 • Reconéixer i comprendre les reaccions psicològiques al trauma.
 • Conéixer les bases de l’assistència psicològica en situacions crítiques.
 • Conéixer i saber aplicar les tècniques i habilitats psicològiques pràctiques més comunes en el maneig de les urgències i de les emergències.
 • Saber aplicar els primers auxilis psicològics.
 • Identificar i saber manejar l’estrés situacional en l’acompliment del treball.
 • Saber comunicar adequadament en situacions d’emergència.
ACCÉS I ADMISSIÓ

Accés

Per a accedir als ensenyaments oficials d’aquest Màster Universitari en Medicina d’Urgències Emergències serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, podran accedir els/as titulats/as conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.

L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Admissió

Perfil d’ingrés:

– Màster orientat a Graduats o Llicenciats en Medicina.

– És recomanable el coneixement d’anglés, almenys, a nivell lectura i expressió bàsica.

– L’àmbit de coneixement vinculat al Títol és 100% en Ciències de la Salut i Medicina en exclusiu.

L’Òrgan encarregat del procés d’admissió serà el Consell de Màster, òrgan responsable de realitzar la valoració del progrés i els resultats d’aprenentatge d’els/les estudiants.

El Director del Màster realitzarà la funció de direcció i coordinació de les àrees.

Valoració de mèrits per a l’admissió:

– Expedient Acadèmic (representa el 45%).

– Labor assistencial com a professional mèdic desenvolupada per el/la estudiant en l’àmbit temàtic del títol (en la valoració representa el 55%).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
COMPARTIR

Usamos/usem/we use cookies (Google Analytics, utmb, utmc, utma, utmz) en esta/ aquesta web/ on this website.
Descubre como / Descobreix com deshabilitar-les / Find out how to delete cookies. MÁS INFORMACIÓN

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar